Upozornenie

Bespastrav Prievidza, Košovská 16

Znovu začíname poskytovať stravovanie v interiéri

od 24. 5. 2021 v jedálni na ul. T. Vansovej
od 31. 5. 2021 v jedálni na Košovskej ceste 16

Bližšie informácie:
Miloš Turčan 0905 405 856
Daniela Turčanová 0918 988 658