Kontakt

System dodávania obedov               Objednávajte                                          Prevádzka
3,90€ – tepelný výdaj                                telefón: 046 542 6281                                        Košovská cesta 16
4,10€ – baliaci systém                              e-mail: turcanova@bespastrav.sk                      971 01 Prievidza

 

Všetky jedlá sú pripravované podľa stravovacích noriem z čerstvých ingrediencií. Prípravu jedál zabezpečujeme v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, potravinárskeho kódexu a iných platných aktov. Odmietame prípravu jedál z dehydrovaných a mrazených polotovarov.

 

Fakturačné údaje

Mária Čulagová BESPA-STRAV
Gorazdovo nám. 5/1
971 01 Prievidza
IČO: 3360 9438
IČ DPH: SK10 2058 6083